Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 20%

Nitrifikationshämning, 1 koncentration

Paketinfo

Pris: 3 500 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja