Paket: 15
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
bens(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren

PSO-1 PAH med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HPLC-Fl/DAD, GC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
summa PCB 7

PSO-2a PCB (7) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-ECD
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE

PSO-3a Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
pentaklorbensen

PSO-3b Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
trifluralin
klorpyrifos
alfa-endosulfan
beta-endosulfan

PSO-3c Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 6 195 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
pentaklorbensen
trifluralin
klorpyrifos
alfa-endosulfan
beta-endosulfan
pentaklorfenol
triklosan
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin

PSO-3d Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 6 615 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-hexaCDD
1,2,3,6,7,8-hexaCDD
1,2,3,7,8,9-hexaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklordibensodioxin
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-hexaCDF
1,2,3,6,7,8-hexaCDF
1,2,3,7,8,9-hexaCDF
2,3,4,6,7,8-hexaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklordibensofuran

PSO-4 Dioxiner och furaner med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 8 295 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HR-GC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28
BDE 47
BDE 99
BDE 100
BDE 153
BDE 154
BDE 183

PSO-5 Bromerade flamskyddsmedel med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 5 775 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Uppskattade upptagsdata finns (medelkoncentration kan uppskattas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
pentaklorbensen
hexaklorbensen

PSO-10 Klorbensener med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT)

PSO-11 Tributyltenn med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 2 835 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Anmärkningar: Medelkoncentration beräknas efter jämviktsantagande.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol
4-n-oktylfenol
4-n-nonylfenol (rak)
p-nonylfenol

PSO-12 Nonylfenol och oktylfenol med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor
atrazin
diuron
isoproturon
simazin

PSP-1a Polära pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: POCIS (PS Polar)
Metod: LC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acetoklor 1
alaklor 1
atrazin 1
azoxystrobin 1
bromacil 2
cyanazin 1
desetylatrazin 1
desmetryn 2
dimetoat 1
dimetomorf 2
diuron 1
hexazinon 1
isoproturon 1
karbofuran 1
klorbromuron 3
kloridazon 3
klorsulfuron 3
klortoluron 2
linuron 1
metazaklor 1
metobromuron 2
metoxuron 3
metribuzin 1
monolinuron 1
napropamid 2
propaklor 1
simazin 1
terbutryn 1
terbutylazin 1
triasulfuron 3

PSP-1b Polära pesticider med passiv provtagning, utökat paket

Paketinfo

Pris: 4 990 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: POCIS (PS Polar)
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
1 Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
2 Upptagsdata saknas (resultat rapporteras som totalhalt i membran).
3 Uppskattade upptagsdata finns (medelkoncentration kan uppskattas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
summa PCB WHO-TEQ

PSO-2b Dioxinlika PCB med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 4 935 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HR-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).