Paket: 15
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
bens(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren

PSO-1 PAH med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HPLC-Fl/DAD, GC-MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
summa PCB 7

PSO-2a PCB (7) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 950 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-ECD
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
aldrin
isodrin
endrin
dieldrin
cis-klordan
trans-klordan
alfa-endosulfan
beta-endosulfan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
metoxyklor
mirex

PSO-3a Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 750 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-hexaCDD
1,2,3,6,7,8-hexaCDD
1,2,3,7,8,9-hexaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklordibensodioxin
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-hexaCDF
1,2,3,6,7,8-hexaCDF
1,2,3,7,8,9-hexaCDF
2,3,4,6,7,8-hexaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklordibensofuran

PSO-4 Dioxiner och furaner med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 9 770 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HR-GC-MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28
BDE 47
BDE 99
BDE 100
BDE 153
BDE 154
BDE 183

PSO-5 Bromerade flamskyddsmedel med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 6 800 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Uppskattade upptagsdata finns (medelkoncentration kan uppskattas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT)

PSO-11 Tributyltenn med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 340 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Medelkoncentration beräknas efter jämviktsantagande.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.2 ng total
PFBA perfluorbutansyra 0.1 ng total
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra 0.2 ng total
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 ng total
PFDA perfluordekansyra 0.3 ng total
PFHpA perfluorheptansyra 0.1 ng total
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 ng total
PFHxA perfluorhexansyra 0.1 ng total
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.1 ng total
PFNA perfluornonansyra 0.3 ng total
PFOA perfluoroktansyra 1 ng total
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.1 ng total
PFPeA perfluorpentansyra 0.1 ng total
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.1 ng total

PSO-34 Perfluorerade ämnen (PFAS) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 4 550 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: DGT (PS PFAS)
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
summa PCB WHO-TEQ

PSO-2b Dioxinlika PCB med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 5 400 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HR-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).