Paket: 182
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Speciering, Näringsparametrar, Mikrobiologiska parametrar, Metaller och mineraler, Mikroplast och partiklar, Vitaminer, Allergener, Art- och ursprungsbestämning, Pesticider, Främmande ämnen, Allmän kemi, Mykotoxiner, Tillsatser

Speciering / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oorganisk arsenik (iAs) 0.01 mg/kg
monometylarsonat MMA(V) 0.02 mg/kg
dimetylarsinat DMA(V) 0.01 mg/kg

OB-19d Arsenikspeciering i livsmedel och biota

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Speciering
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: HPLC-ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Proven ska helst skickas i obruten förpackning och hållas kallt och mörkt.
2625 SEK för första provet, för flera prov var god kontakta laboratoriet.

Näringsparametrar / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
energi 2.4 kcal/100g
fett 0.10 g/100g
mättat fett 0.1 g/100g
enkelomättat fett 0.1 g/100g
fleromättat fett 0.1 g/100g
kolhydrat 0.30 g/100g
sockerarter 0.1 g/100g
fiber 0.3 g/100g
protein 0.30 g/100g
salt 12.5 mg/100g
vatten 0.10 g/100g

F-NUT-1A Näringsdeklaration i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 570 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provmängd: 300 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: NMR, GC-FID, IC-ECD, AOAC 985.29, Dumas, ICP-AES, gravimetri
Express: Ja, Expresstariff 12: 4 dagar 50%; 5 dagar 30%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
energi 1 2.4 kcal/100g
fett 0.10 g/100g
mättat fett 0.1 g/100g
enkelomättat fett 0.1 g/100g
fleromättat fett 0.1 g/100g
kolhydrat 0.3 g/100g
sockerarter 0.1 g/100g
fiber 0.30 g/100g
protein 0.30 g/100g
salt 12.5 mg/100g
vatten 0.10 g/100g

F-NUT-1B Näringsdeklaration i drycker

Paketinfo

Pris: 1 570 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: originalförpackning
Metod: NMR, GC-FID, IC-ECD, AOAC 985.29, Dumas, ICP-AES, gravimetri
Express: Ja, Expresstariff 12: 4 dagar 50%; 5 dagar 30%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ange på orderblanketten om resultaten önskas i g/100ml
1 Om drycken är alkoholhaltig måste även alkoholhalten analyseras för att energihalten ska bli korrekt beräknad. Se F-NUT-13b Alkohol (etanol) i drycker.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fett 0.1 g/100g

F-NUT-2A Fett i livsmedel

Paketinfo

Pris: 505 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provkärl: originalförpackning
Metod: NMR
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-NUT-3B Fettsyrasammansättning i livsmedel inkl transfett

Paketinfo

Pris: 1 525 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: GC-FID
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för analysomfattning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fruktos 0.05 g/100g
glukos 0.05 g/100g
maltos 0.05 g/100g
laktos 0.05 g/100g
galaktos 0.05 g/100g
sackaros 0.05 g/100g
summa socker 0.05 g/100g

F-NUT-4A Sockerarter i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Näringsparametrar
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: IC-ECD
Ackreditering: Ja

Mikrobiologiska parametrar / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Bacillus cereus

F-MB-1 Bacillus cereus i livsmedel

Paketinfo

Pris: 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Pseudomonas aeruginosa

F-MB-10 Pseudomona i livsmedel

Paketinfo

Pris: 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Campylobacter

F-MB-2 Campylobacter i livsmedel

Paketinfo

Pris: 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Clostridium perfringens, presumtiva

F-MB-3 Clostridium perfringens i livsmedel

Paketinfo

Pris: 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Enterobacter

F-MB-4 Enterobactericeae i livsmedel

Paketinfo

Pris: 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning
Ackreditering: Ja

Metaller och mineraler / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
I, jod mg/kg

Jod i livsmedel och kosttillskott

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik mg/kg
Cd, kadmium mg/kg
Hg, kvicksilver mg/kg
Pb, bly mg/kg

FS-14 Tungmetaller i kosttillskott

Paketinfo

Pris: 1 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provkärl: originalförpackning
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Uppslutning och enklare provberedning ingår i priset.
Rapporteringsgränser varierar beroende på provmatris, vänligen se Ackrediterade element och LOQs. Ytterligare metaller kan analyseras ej ackrediterat, vänligen kontakta oss.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Tilläggselement återfinns i paket FS-15.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver mg/kg
Al, aluminium mg/kg
As, arsenik mg/kg
B, bor mg/kg
Ba, barium mg/kg
Be, beryllium mg/kg
Ca, kalcium mg/kg
Cd, kadmium mg/kg
Co, kobolt mg/kg
Cr, krom mg/kg
Cs, cesium mg/kg
Cu, koppar mg/kg
Fe, järn mg/kg
Hg, kvicksilver mg/kg
K, kalium mg/kg
Li, litium mg/kg
Mg, magnesium mg/kg
Mn, mangan mg/kg
Mo, molybden mg/kg
Na, natrium mg/kg
Ni, nickel mg/kg
P, fosfor mg/kg
Pb, bly mg/kg
Rb, rubidium mg/kg
S, svavel mg/kg
Sb, antimon mg/kg
Se, selen mg/kg
Si, kisel mg/kg
Sn, tenn mg/kg
Sr, strontium mg/kg
Th, torium mg/kg
Ti, titan mg/kg
Tl, tallium mg/kg
U, uran mg/kg
V, vanadin mg/kg
Zn, zink mg/kg

FS-15 Enstaka element i kosttillskott

Paketinfo

Pris: 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Uppslutning och enklare provberedning ingår i priset.
Pris för enstaka element: 850 SEK. Pris för efterföljande element eller som tillägg till FS-14: 190 kr/element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Rapporteringsgränser varierar beroende på provmatris, vänligen se Ackrediterade element och LOQs. Ytterligare metaller kan analyseras ej ackrediterat, vänligen kontakta oss.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Gd, gadolinium
Ga, gallium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys metaller i livsmedel eller biota

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.001 mg/kg
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsenik 0.005 mg/kg
B, bor 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
Be, beryllium 0.001 mg/kg
Ca, kalcium 10 mg/kg
Cd, kadmium 0.002 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.02 mg/kg
Cs, cesium 0.001 mg/kg
Cu, koppar 0.05 mg/kg
Fe, järn 0.5 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.005 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
Li, litium 0.05 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Mo, molybden 0.01 mg/kg
Na, natrium 20 mg/kg
Ni, nickel 0.02 mg/kg
P, fosfor 20 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Rb, rubidium 0.02 mg/kg
S, svavel 20 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.05 mg/kg
Si, kisel 50 mg/kg
Sn, tenn 0.02 mg/kg
Sr, strontium 0.02 mg/kg
Th, torium 0.001 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, tallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadin 0.005 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

Metaller i färska livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 520 SEK. Pris för efterföljande element: 190 SEK/element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.

Mikroplast och partiklar / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-7f-Plus Mikroplaster inklusive svarta partiklar i livsmedel

Paketinfo

Pris: 7 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provmängd: 100 g
Metod: FTIR
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-7f-Bas Mikroplaster exklusive svarta partiklar i livsmedel

Paketinfo

Pris: 5 900 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provmängd: 100 g
Metod: FTIR
Express: Nej
Ackreditering: Nej

Vitaminer / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vitamin A

F-VIT-1A Vitamin A i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Vitaminer
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ange alltid förväntade vitaminnivåer på orderblanketten. Om inte förväntade vitaminnivåer anges tillkommer en avgift på +50%, pga att olika spädningar måste utföras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vitamin D2
vitamin D3

F-VIT-2A Vitamin D2+D3 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Vitaminer
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ange alltid förväntade vitaminnivåer på orderblanketten. Om inte förväntade vitaminnivåer anges tillkommer en avgift på +50%, pga att olika spädningar måste utföras.
För analys av vitamin D3 i mjölk, kontakta kundtjänst.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vitamin E

F-VIT-3A Vitamin E i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Vitaminer
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ange alltid förväntade vitaminnivåer på orderblanketten. Om inte förväntade vitaminnivåer anges tillkommer en avgift på +50%, pga att olika spädningar måste utföras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vitamin K3 (menadion)

F-VIT-5A Vitamin K3 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 840 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Vitaminer
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ange alltid förväntade vitaminnivåer på orderblanketten. Om inte förväntade vitaminnivåer anges tillkommer en avgift på +50%, pga att olika spädningar måste utföras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vitamin C (askorbinsyra)

F-VIT-6A Vitamin C i livsmedel

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Vitaminer
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ange alltid förväntade vitaminnivåer på orderblanketten. Om inte förväntade vitaminnivåer anges tillkommer en avgift på +50%, pga att olika spädningar måste utföras.

Allergener / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
gluten 5 mg/kg

F-ALL-1A1 Gluten i glutenfria livsmedel (ELISA)

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allergener
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: ELISA
Express: Ja, Expresstariff 10: 2 dagar 200%; 3 dagar 140%; 4 dagar 120%, 5 dagar 100%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Metoden är ej lämplig för analys av öl och andra fermenterade produkter, soja, stärkelse och bröd/bakmixer med tillsatt stärkelse.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
gluten 10 mg/kg

F-ALL-1A2 Gluten i livsmedel med mycket låg glutenhalt (ELISA)

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allergener
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: ELISA
Express: Ja, Expresstariff 10: 2 dagar 200%; 3 dagar 140%; 4 dagar 120%, 5 dagar 100%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Metoden är ej lämplig för analys av öl och andra fermenterade produkter, soja, stärkelse och bröd/bakmixer med tillsatt stärkelse.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
gluten 10 mg/kg

F-ALL-1A3 Gluten i fermenterad livsmedel (ELISA)

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allergener
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: Kompetativ ELISA
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lämplig för öl och andra fermenterade produkter, soja, stärkelse och bröd/bakmixer med tillsatt stärkelse.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ägg (alla proteiner) 0.4 mg/kg

F-ALL-3A Ägg(ovomucoid) i livsmedel (ELISA)

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allergener
Provmängd: 200 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: ELISA
Express: Ja, Expresstariff 10: 2 dagar 200%; 3 dagar 140%; 4 dagar 120%, 5 dagar 100%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Prover som innehåller mer än 20% rå kyckling kan ge falskt positivt resulat.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jordnöt 1 mg/kg

F-ALL-5A Jordnöt i livsmedel (ELISA)

Paketinfo

Pris: 1 105 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allergener
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: ELISA
Express: Ja, Expresstariff 11: 2 dagar 100%; 3 dagar 70%; 4 dagar 60%; 5 dagar 50%
Ackreditering: Ja

Art- och ursprungsbestämning / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
häst 1 1 %

F-SPE-1A Häst (ELISA) i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 8 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Art- och ursprungsbestämning
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: ELISA
Express: Ja, Expresstariff 7: 4 dagar + 100%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar:
1 Kvalitativ analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
häst 1 5 DNA-kopior

F-SPE-1B Häst (PCR) i livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 8 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Art- och ursprungsbestämning
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: Realtids-PCR
Express: Ja, Expresstariff 6: 4 dagar + 75%
Anmärkningar:
1 Kvalitativ analys.

Pesticider / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-1A Pesticider i frukt, grönsaker, nötter och spannmål

Paketinfo

Pris: 1 885 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-1B Pesticider och ditiokarbamater i frukt, grönsaker, nötter och spannmål

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 150 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-2 Pesticider i te, kaffe, örtextrakt

Paketinfo

Pris: 1 885 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-3 Pesticider i barnmat

Paketinfo

Pris: 5 145 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Nej
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-4 Pesticider i mjölk

Paketinfo

Pris: 1 885 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.

Främmande ämnen / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bens(a)antracen 0.9 µg/kg
krysen 0.9 µg/kg
bens(b)fluoranten 0.9 µg/kg
bens(a)pyren 0.9 µg/kg

F-POP-1 PAH-4 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 945 SEK / prov
Standard svarstid: 12 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HRGC-HRMS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen µg/kg
acenaftylen µg/kg
acenaften µg/kg
fluoren µg/kg
fenantren µg/kg
antracen µg/kg
fluoranten µg/kg
pyren µg/kg
bens(a)antracen µg/kg
krysen µg/kg
bens(b)fluoranten µg/kg
bens(k)fluoranten µg/kg
bens(a)pyren µg/kg
dibenso(ah)antracen µg/kg
bens(ghi)perylen µg/kg
indeno(123cd)pyren µg/kg

F-POP-2 PAH-16 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 12 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HRGC-HRMS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen varierar beroende på typ av livsmedel. Kontakta kundtjänst i Stockholm för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD - pg/g fett
1,2,3,7,8-pentaCDD - pg/g fett
1,2,3,4,7,8-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,6,7,8-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,7,8,9-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD - pg/g fett
oktaklordibensodioxin - pg/g fett
2,3,7,8-tetraCDF - pg/g fett
1,2,3,7,8-pentaCDF - pg/g fett
2,3,4,7,8-pentaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,6,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,7,8,9-hexaCDF - pg/g fett
2,3,4,6,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF - pg/g fett
oktaklordibensofuran - pg/g fett
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0.15-0.50 pg/g fett

F-POP-3A Dioxiner i kött, fett, oljor, ägg, mjölk

Paketinfo

Pris: 5 250 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD - pg/g
1,2,3,7,8-pentaCDD - pg/g
1,2,3,4,7,8-hexaCDD - pg/g
1,2,3,6,7,8-hexaCDD - pg/g
1,2,3,7,8,9-hexaCDD - pg/g
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD - pg/g
oktaklordibensodioxin - pg/g
2,3,7,8-tetraCDF - pg/g
1,2,3,7,8-pentaCDF - pg/g
2,3,4,7,8-pentaCDF - pg/g
1,2,3,4,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,6,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,7,8,9-hexaCDF - pg/g
2,3,4,6,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF - pg/g
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF - pg/g
oktaklordibensofuran - pg/g
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0.02-0.90 pg/g

F-POP-3B Dioxiner i fisk och barnmat

Paketinfo

Pris: 5 250 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 - pg/g fett
PCB 105 - pg/g fett
PCB 156 - pg/g fett
PCB 126 - pg/g fett
PCB 114 - pg/g fett
PCB 157 - pg/g fett
PCB 169 - pg/g fett
PCB 118 - pg/g fett
PCB 167 - pg/g fett
PCB 81 - pg/g fett
PCB 123 - pg/g fett
PCB 189 - pg/g fett
summa PCB WHO-TEQ 0.05-0.30 pg/g fett

F-POP-4A Dioxinlika PCBer i kött, fett, oljor, ägg, mjölk

Paketinfo

Pris: 4 200 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja

Allmän kemi / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
nitrat

F-GEN-18 Nitrat i livsmedel

Paketinfo

Pris: 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vatten 0.1 g/100g

F-GEN-1A Vattenhalt, 105°C

Paketinfo

Pris: 235 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Provkärl: originalförpackning
Metod: Gravimetri
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vatten 0.1 g/100g

F-GEN-1B Vattenhalt, vakuum

Paketinfo

Pris: 515 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Provkärl: originalförpackning
Metod: Vakuum
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vatten 0.3 g/100g

F-GEN-1C Vattenhalt, destillation

Paketinfo

Pris: 515 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Provkärl: originalförpackning
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
aska 0.06 g/100g

F-GEN-2A Askhalt i livsmedel

Paketinfo

Pris: 235 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Allmän kemi
Provkärl: originalförpackning
Metod: Gravimetri

Mykotoxiner / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
aflatoxin B1 0.3 µg/kg
aflatoxin B2 0.3 µg/kg
aflatoxin G1 0.3 µg/kg
aflatoxin G2 0.3 µg/kg
summa aflatoxiner

F-MYC-1A Aflatoxiner, B1, B2, G1, G2 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mykotoxiner
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
aflatoxin M1 0.01 µg/kg

F-MYC-1B Aflatoxin M1 i mejeriprodukter

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mykotoxiner
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ochratoxin A 0.15 µg/kg

F-MYC-2 Ochratoxin A i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mykotoxiner
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
patulin 5 µg/kg

F-MYC-3 Patulin i livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mykotoxiner
Provkärl: originalförpackning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
DON (deoxinivalenol) 50 µg/kg

F-MYC-4 Deoxynivalenol i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 525 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mykotoxiner
Provkärl: originalförpackning

Tillsatser / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensoesyra (E210)
sorbinsyra (E200)
p-hydroxibensoesyraestrar (E214, E215, E218, E219)

F-ADD-1 Konserveringsmedel

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Tillsatser
Provkärl: originalförpackning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensoesyra (E210) 5.0 mg/kg
kaliumsorbat (E202) 5.0 mg/kg
natriumbensoat (E211) 5.0 mg/kg
sorbinsyra (E200) 5.0 mg/kg

F-ADD-2 Konserveringsmedel

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Tillsatser
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acesulfamkalium (E950) 5 mg/kg
aspartam (E951) 5 mg/kg
sackarin (E954) 5 mg/kg
natriumsackarin 5 mg/kg

F-ADD-3 Sötningsmedel

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Tillsatser
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning
Metod: HPLC
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BHT (butylhydroxitoluen; E321)

F-ADD-4 BHT livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Tillsatser
Provkärl: originalförpackning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BHA (butylhydroxianisol; E320)

F-ADD-5 BHA livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 310 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Tillsatser
Provkärl: originalförpackning