Paket: 4
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Fe, järn
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
Zn, zink
U, uran

PSM-1 Metaller (katjoner) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 320 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
Ba, barium
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Gd, gadolinium
Ho, holmium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Nd, neodym
Ni, nickel
Pb, bly
Pr, praseodym
Sm, samarium
Sr, strontium
Tb, terbium
Tm, tulium
U, uran
Yb, ytterbium
Zn, zink

PSM-2 Metaller (katjoner) med passiv provtagning, utökat paket

Paketinfo

Pris: 1 870 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin

PSM-3 Anjoner med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för anjoner
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Tilläggselement: Wolfram (W), contact laboratory for price.
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 0.2 ng total

PSM-4 Kvicksilver (Hg)

Paketinfo

Pris: 1 280 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för Hg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgräns beror på exponeringsperiodens längd. Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).