Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Halogenerade alifater
klormetan 10 µg/l
brommetan 1.0 µg/l
diklormetan 2 µg/l
dibrommetan 1.0 µg/l
bromklormetan 2.0 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
triklorfluormetan 1.0 µg/l
diklordifluormetan 1.0 µg/l
monokloretan 1.0 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1.0 µg/l
1,2-dibrometan 1.0 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,1,2-tetrakloretan 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
1,2-diklorpropan 1.0 µg/l
1,3-diklorpropan 1.0 µg/l
2,2-diklorpropan 1.0 µg/l
1,2,3-triklorpropan 1.0 µg/l
1,2-dibrom-3-klorpropan 1.0 µg/l
1,1-diklor-1-propen 1.0 µg/l
cis-1,3-diklor-1-propen 1.0 µg/l
trans-1,3-diklorpropen 1.0 µg/l
hexaklorbutadien 1.0 µg/l
Halogenerade aromater
2-klortoluen 1.0 µg/l
4-klortoluen 1.0 µg/l
monoklorbensen 0.1 µg/l
brombensen 1.0 µg/l
1,2-diklorbensen 0.1 µg/l
1,3-diklorbensen 0.1 µg/l
1,4-diklorbensen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbensen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbensen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg/l
Icke halogenerade aromater
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
o-xylen 0.1 µg/l
m-xylen 0.2 µg/l
p-xylen 0.2 µg/l
styren 0.2 µg/l
iso-propylbensen 1.0 µg/l
n-propylbensen 1.0 µg/l
1,2,4-trimetylbensen 1.0 µg/l
1,3,5-trimetylbensen 1.0 µg/l
n-butylbensen 1.0 µg/l
sek-butylbensen 1.0 µg/l
tert-butylbensen 1.0 µg/l
p-isopropyltoluen 1.0 µg/l
naftalen 1.0 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
TBA 5 µg/l

OV-14a Flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.