Paket: 51
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 1 mg/kg
As, arsenik 25 mg/kg
Au, guld 0.5 mg/kg
Be, beryllium 1 mg/kg
Bi, vismut 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Cr, krom 1 2 mg/kg
Cu, koppar 5 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg
Ni, nickel 2 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Pd, palladium 2 mg/kg
Pt, platina 0.5 mg/kg
Sb, antimon 0.5 mg/kg
Sn, tenn 12 mg/kg
Zn, zink 2.5

E-1a Metaller i kretskort

Paketinfo

Pris: 5 250 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.
Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.

1 För bestämning av Cr(VI), kontakta laboratoriet. Pris per prov: 765 kr.
2 Bestämning av Ni enligt SS-EN 1811: Tilläggspris per prov 1050 kr.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
För analysomfattning se respektive paket

E-1a + SE-1

Paketinfo

Pris: 7 140 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium
Ba, barium
Be, beryllium
Ca, kalcium
Co, kobolt
Cr, krom
Fe, järn
K, kalium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nb, niob
P, fosfor
Sc, skandium
Si, kisel
Sr, strontium
Ti, titan
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Zr, zirkonium
Zn, zink

E-1b Återstod efter E-1a eller SE-1

Paketinfo

Pris: 2 365 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Provet inaskas vid 550°C. Endast halter som överstiger 0.1% rapporteras.
Detta paket kan endast beställas som tillägg till paket SE-1 och E-1a. E-1b kan också kompletteras med ytterligare grundämnen.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1
Cd, kadmium
Hg, kvicksilver
Pb, bly

E-1c Grundämnen i primär- och sekundärbatterier enligt "Battery Industry Standard Analytical Method" (modifierad)

Paketinfo

Pris: 3 150 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Anmärkningar: Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.
Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
För batterier med storlek AA och mindre sker ingen separat uppslutning av batterigelen (avsteg från standarden).

1 Tillägg: 210 kr.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.5 mg/kg

E-1e Cr(VI) Sexvärt krom i elektronik/plast

Paketinfo

Pris: 790 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 4 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt EPA 3060A (US)
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Undvik användning av föremål i rostfritt stål vid provtagningen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.5 mg/kg

E-1f Cr(VI) Sexvärt krom i metall

Paketinfo

Pris: 790 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 4 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt ISO 3613
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Undvik användning av föremål i rostfritt stål vid provtagningen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.5 mg/kg

E-1g Cr(VI) Sexvärt krom i läder

Paketinfo

Pris: 790 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 4 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt EN 17075
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Undvik användning av föremål i rostfritt stål vid provtagningen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ni, nickel 0.1 µg/cm2, vecka

E-1h Frisättning av nickel (lakning) enl. EN 1811

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: minst 0.2 cm2 av metallföremålet
Provkärl: provkärl av glas eller plast
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ni, nickel 0.1 µg/cm2, vecka

E-1i Frisättning av nickel (lakning) enl. EN 1811/EN 12472

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: minst 0.2 cm2 av metallföremålet
Provkärl: provkärl av glas eller plast
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg
Ba, barium 0.4 mg/kg
Be, beryllium 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Fe, järn 10 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg

I-1c Grundämnen i diverse material

Paketinfo

Pris: 1 155 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset.
Paket I-1c används även vid analys av blandprover av plast och metall. Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras. Enstaka element, pris per prov: 630 kr.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.03 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Ni, nickel 0.08 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg

I-2 Grundämnen i diverse material

Paketinfo

Pris: 1 340 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Paket I-2 används vid analys av blandprover av plast och metall. Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras. Priset inkluderar en enkel homogenisering och någon av ALS Scandinavias standarduppslutningar. Kontakta laboratoriet för information.
Pris för enstaka element 630kr. Efterföljande 190kr/element.
Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
För analysomfattning se respektive paket

I-2 Enstaka element

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Pris för enstaka element 630kr. Efterföljande 190kr/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cl, klor
F, fluor
Br, brom
I, jod

OE-34 Halogener i material

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS/jonkromatografi
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se under Anmärkningar nedan.

SE-1 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (elektronik)

Paketinfo

Pris: 5 775 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Störningar från matrisen kan medföra att vissa element måste utgå. För fullständig omfattning, se Översiktsanalys - metaller.
Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, nickel och dess föreningar analyseras som resp. grundämnes totalhalt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
selen

Selen (tilläggsanalys till SE-1)

Paketinfo

Pris: 410 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: AFS
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (kemikalier)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Störningar från matrisen kan medföra att vissa element måste utgå. För fullständig omfattning, se Översiktsanalys - metaller.
Kostnad för provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet för bästa upplösningsmetodik.
För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsenik 3 µg/l
B, bor 0.05 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Ca, kalcium 0.05 mg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Co, kobolt 0.3 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, koppar 5 µg/l
Fe, järn 0.02 mg/l
Hg, kvicksilver 1 µg/l
K, kalium 0.1 mg/l
Mg, magnesium 0.03 mg/l
Mn, mangan 2 µg/l
Mo, molybden 3 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nickel 3 µg/l
P, fosfor 50 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svavel 0.1 mg/l
Si, kisel 0.05 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Zn, zink 10 µg/l

E-2a Metaller i vätskor (högrena)

Paketinfo

Pris: 2 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 60 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen gäller för högrent vatten. Rapporteringsgränsen beror bl a på syrans koncentration.
Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris för tilläggselement: 190 kr. Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.
Rekommenderad provmängd varierar beroende på provmatris. Vänligen kontakta oss om du önskar information om rekommenderad provmängd för din provmatris.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 mg/kg
As, arsenik 0.01 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.002 mg/kg
Ca, kalcium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.002 mg/kg
Cr, krom 0.01 mg/kg
Cu, koppar 0.2 mg/kg
Fe, järn 0.2 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
K, kalium 2 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.01 mg/kg
Mo, molybden 0.04 mg/kg
Na, natrium 2 mg/kg
Ni, nickel 0.01 mg/kg
P, fosfor 0.3 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
S, svavel 2 mg/kg
Si, kisel 5 mg/kg
Sr, strontium 0.003 mg/kg
Zn, zink 0.05 mg/kg

E-2b Metaller i fasta kemikalier (metallsalter m.m.)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Rapporteringsgränserna kan variera beroende på vilken kemikalie som analyseras.
Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris för tilläggselement: 190 kr. Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg

E-2c Metaller i processkemikalier för beredning av dricksvatten (FeCl3, Al2(SO4)3 m.m.)

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsenik 1 2.5 mg/kg
B, bor 1.0 mg/kg
Ba, barium 1 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.5 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 1 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 0.5 mg/kg
Sb, antimon 1 0.5 mg/kg
Se, selen 1 0.5 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Sn, tenn 0.5 mg/kg
Zn, zink 2 mg/kg

E-4 Metaller i leksaker

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Leksaker
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 100 mg
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Analys av tennorganiska föreningar och Cr(VI) kan tilläggsbeställas. Pris: 2415 kr. Eventuell provberedning är ej inkluderat i priset.
Endast analys av kategori III enl. SS-EN 71-3:2019

1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (leksaker)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Leksaker
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.02 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.01 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, koppar 0.01 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
Ni, nickel 0.07 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Zn, zink 0.09 mg/kg

T-1 Grundämnen i textilier

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Grundämnen
Metod: Analys med ICP-SFMS efter en uppslutning
Anmärkningar: Kan kompletteras med Cr(VI). Begär pris.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cd, kadmium 4 mg/kg

I-4b Cd (totalhalt) i plast enligt SS-EN 1122, metod B

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (plast)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Pb, bly 0.1 mg/l
Cd, kadmium 0.01 mg/l

E-3b Bly (Pb) och kadmium (Cd) i porslin, HAc lakning

Paketinfo

Pris: 735 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Keramik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (keramik)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Keramik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (textilier)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsenik 0.025 mg/kg
Cd, kadmium 0.0025 mg/kg
Co, kobolt 0.0025 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cu, koppar 0.05 mg/kg
Fe, järn 0.25 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Ni, nickel 0.05 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Zn, zink 0.5 mg/kg
V, vanadin 0.005 mg/kg

E-2d Metaller i olja och lösningsmedel

Paketinfo

Pris: 2 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på typ av olja eller lösningsmedel.
Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris tilläggselement: 190kr/element
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.025 mg/kg
B, bor 0.25 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
Ca, kalcium 25 mg/kg
I, jod 0.05 mg/kg
Li, litium 0.025 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.025 mg/kg
Na, natrium 2.5 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Sb, antimon 0.025 mg/kg
Sn, tenn 0.025 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
Ti, titan 2.5 mg/kg
U, uran 0.0025 mg/kg

E-2d-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris tilläggselement: 190kr/element
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Gd, gadolinium
Ga, gallium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys metaller i olja och lösningsmedel

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 0.7 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.04 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 4 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 0.03 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 1 0.2 mg/kg torrsubstans
K, kalium 1 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 1 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.004 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 50 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.04 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 0.002 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.02 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 0.2 mg/kg torrsubstans

MF-1 Metaller (20) i massa och flis

Paketinfo

Pris: 800 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C, och upplöses i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutet teflonkärl i mikrovågsugn.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.08 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.03 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.04 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.04 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.04 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.2 mg/kg torrsubstans

MF-2 Metaller (10) i massa och flis

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C, och upplöses i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutet teflonkärl i mikrovågsugn.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.6 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.005 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.05 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.05 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 0.3 mg/kg torrsubstans
K, kalium 2 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 0.4 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.02 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.05 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 0.6 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.05 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 0.2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 0.05 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.05 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.02 mg/kg torrsubstans

MF-3 Grundämnen i massa och flis (efter inaskning, saltsyralöslig del)

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Metod: ICP-AES
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Uppslutning (SCAN-CM 38 R-Modifierad): Provet inaskas i två steg vid 250°C resp 550°C. Askan rykes med HCl till torrhet på häll 4 ggr. Återstoden upplöses med salpetersyra.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 10 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 25 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.3 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 10 mg/kg torrsubstans
K, kalium 20 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 15 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 2.5 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MF-4 Grundämnen i massa och flis (efter inaskning och smälta)

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 105°C, smälts med litiummetaborat vid 1000°C och upplöses i utspädd salpetersyra. För totalhaltsbestämning för Cu, Zn och Sn rekommenderas analys enligt paket M-5. Tilläggspris 500 kr/prov.
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Rapporteringsgräns gäller för askhalt=5%.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 8 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 28 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 2 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
K, kalium 21 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 6 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.3 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 15 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.04 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 1 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.04 mg/kg torrsubstans
S, svavel 16 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 20 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 1 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MF-5 Metaller (30) i massa och flis

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning (en kombination av MF-2 och MF-4): Provet torkas vid 50°C varefter upplösning för As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn görs i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. För övriga ämnen inaskas provet vid 550°C, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra. Leveranstid vanligtvis 10-15 arbetsdagar.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Rapporteringsgräns gäller för askhalt=5%.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 0.04 % av torrsubstans
CaO 0.08 % av torrsubstans
Fe2O3 0.1 % av torrsubstans
K2O 0.1 % av torrsubstans
MgO 0.02 % av torrsubstans
MnO 0.003 % av torrsubstans
Na2O 0.05 % av torrsubstans
P2O5 0.01 % av torrsubstans
SiO2 0.09 % av torrsubstans
TiO2 0.002 % av torrsubstans
summa oxider
LOI
As, arsenik 0.1 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.01 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.01 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.08 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 16 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

MF-6 Grundämnen i mesa, kalk, grönlutsslam och elfilterstoft

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C varefter upplösning för As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn görs i salpetersyra i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. För övriga ämnen smälts provet med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 0.04 % av torrsubstans
CaO 0.08 % av torrsubstans
Fe2O3 0.1 % av torrsubstans
K2O 0.1 % av torrsubstans
MgO 0.02 % av torrsubstans
MnO 0.003 % av torrsubstans
Na2O 0.05 % av torrsubstans
P2O5 0.01 % av torrsubstans
SiO2 0.09 % av torrsubstans
TiO2 0.002 % av torrsubstans
summa oxider
LOI
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 5 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 10 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

MF-7 Grundämnen i mesa, kalk, grönlutsslam och elfilterstoft

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 105°C, smälts med litiummetaborat vid 1000°C och upplöses i utspädd salpetersyra. För totalhaltsbestämning för Cu, Zn och Sn rekommenderas analys enligt paket M-5. Tilläggspris 500 kr/prov.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium mg/l
As, arsenik mg/l
Ba, barium mg/l
Ca, kalcium mg/l
Cd, kadmium mg/l
Co, kobolt mg/l
Cr, krom mg/l
Cu, koppar mg/l
Fe, järn mg/l
Hg, kvicksilver mg/l
K, kalium mg/l
Mg, magnesium mg/l
Mn, mangan mg/l
Na, natrium mg/l
Ni, nickel mg/l
Pb, bly mg/l
S, svavel mg/l
Zn, zink mg/l

V-3e Metaller i grön- och vitlut

Paketinfo

Pris: 1 400 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS. Uppslutning: Provet oxideras med väteperoxid och surgörs med salpetersyra.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium mg/kg
As, arsenik mg/kg
Ba, barium mg/kg
Ca, kalcium mg/kg
Cd, kadmium mg/kg
Co, kobolt mg/kg
Cr, krom mg/kg
Cu, koppar mg/kg
Fe, järn mg/kg
K, kalium mg/kg
Mg, magnesium mg/kg
Mn, mangan mg/kg
Na, natrium mg/kg
Ni, nickel mg/kg
Pb, bly mg/kg
S, svavel 1 mg/kg
Zn, zink mg/kg

V-3f Metaller (17) i svartlut

Paketinfo

Pris: 1 400 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS. Uppslutning: Provet uppsluts i mikrovågsugn med salpetersyra.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.

1 Förluster kan förekomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsenik 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalcium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, koppar 0.3 mg/l
Fe, järn 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nickel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svavel 5 mg/l
Si, kisel 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadin 0.3 mg/l
Zn, zink 0.3 mg/l

V-4e Metaller i grönlut eller vitlut

Paketinfo

Pris: 1 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-AES. Uppslutning: Provet oxideras med väteperoxid och surgörs med salpetersyra.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 8 mg/kg
As, arsenik 8 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.3 mg/kg
Ca, kalcium 3 mg/kg
Cd, kadmium 0.8 mg/kg
Co, kobolt 0.8 mg/kg
Cr, krom 0.8 mg/kg
Cu, koppar 0.8 mg/kg
Fe, järn 8.0 mg/kg
K, kalium 17 mg/kg
Li, litium 0.8 mg/kg
Mg, magnesium 3 mg/kg
Mn, mangan 0.8 mg/kg
Mo, molybden 3 mg/kg
Na, natrium 17 mg/kg
Ni, nickel 3 mg/kg
P, fosfor 8 mg/kg
Pb, bly 8 mg/kg
S, svavel 1 8 mg/kg
Si, kisel 1 8 mg/kg
Sr, strontium 0.3 mg/kg
V, vanadin 0.8 mg/kg
Zn, zink 0.8 mg/kg

V-4f Metaller (24) i svartlut

Paketinfo

Pris: 1 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g
Metod: ICP-AES. Uppslutning: Provet upplöses i koncentrerad HNO3 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.

1 Förluster kan förekomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (papper, massa och lutar)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.02 mg/kg
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsenik 0.2 mg/kg
Au, guld 0.02 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.02 mg/kg
Bi, vismut 0.02 mg/kg
Ca, kalcium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.05 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cs, cesium 0.02 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Dy, dysprosium 0.02 mg/kg
Er, erbium 0.02 mg/kg
Eu, europium 0.02 mg/kg
Fe, järn 1 mg/kg
Ga, gallium 0.02 mg/kg
Gd, gadolinium 0.02 mg/kg
Ge, germanium 0.2 mg/kg
Hf, hafnium 0.02 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.02 mg/kg
Ir, iridium 0.02 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
La, lantan 0.02 mg/kg
Li, litium 0.1 mg/kg
Lu, lutetium 0.02 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.1 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Nb, niob 0.02 mg/kg
Nd, neodym 0.02 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
Os, osmium 0.02 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Pd, palladium 0.02 mg/kg
Pr, praseodym 0.02 mg/kg
Pt, platina 0.02 mg/kg
Rb, rubidium 0.02 mg/kg
Re, rhenium 0.02 mg/kg
Rh, rodium 0.02 mg/kg
Ru, rutenium 0.02 mg/kg
S, svavel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.02 mg/kg
Sc, skandium 0.02 mg/kg
Se, selen 1 mg/kg
Si, kisel 200 mg/kg
Sm, samarium 0.02 mg/kg
Sn, tenn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
Ta, tantal 0.02 mg/kg
Tb, terbium 0.02 mg/kg
Te, tellur 0.05 mg/kg
Th, torium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.2 mg/kg
Tl, tallium 0.02 mg/kg
Tm, tulium 0.02 mg/kg
U, uran 0.02 mg/kg
W, volfram 0.02 mg/kg
V, vanadin 0.02 mg/kg
Y, yttrium 0.02 mg/kg
Yb, ytterbium 0.02 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.02 mg/kg

I-3 Spårmetaller i stål och metall

Paketinfo

Pris: Se nedan
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g
Metod: Analys med ICP-SFMS efter en uppslutning
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 2 100 SEK. Efterföljande element 265 SEK. Pris för 10 element: 3 360 SEK. Pris för 20 element: 3 940 SEK. Pris för 70 element: 4 410 SEK.
Rapporteringsgräns (LOR) för B kan sänkas vid behov med en faktor 5-10. LOR kan variera beroende på matris. Hög andel av Ni kan öka LOR för As och Co, hög andel av Ta kan öka LOR för Au, hög andel av Mo kan öka LOR för Cd, hög andel av Co kan öka LOR för As, hög andel av W kan öka LOR för Hg. Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsenik 0.1 mg/kg
Au, guld 0.1 mg/kg
B, bor 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.1 mg/kg
Bi, vismut 0.1 mg/kg
Ca, kalcium 50 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cs, cesium 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg
Er, erbium 0.1 mg/kg
Eu, europium 0.1 mg/kg
Fe, järn 2 mg/kg
Ga, gallium 0.1 mg/kg
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg
Ge, germanium 0.1 mg/kg
Hf, hafnium 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.1 mg/kg
Ir, iridium 0.1 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
La, lantan 0.1 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Lu, lutetium 0.1 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Nb, niob 0.1 mg/kg
Nd, neodym 0.1 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Pd, palladium 0.1 mg/kg
Pr, praseodym 0.1 mg/kg
Pt, platina 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 0.1 mg/kg
Re, rhenium 0.1 mg/kg
Rh, rodium 0.1 mg/kg
Ru, rutenium 0.1 mg/kg
S, svavel 50 mg/kg
Sb, antimon 0.1 mg/kg
Sc, skandium 0.1 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Si, kisel 0.5 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sn, tenn 0.1 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Ta, tantal 0.1 mg/kg
Tb, terbium 0.1 mg/kg
Te, tellur 0.1 mg/kg
Th, torium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, tallium 0.5 mg/kg
Tm, tulium 0.1 mg/kg
U, uran 0.1 mg/kg
W, volfram 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Y, yttrium 0.1 mg/kg
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg

I-5 Metaller i polymera material

Paketinfo

Pris: Se nedan
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
Första elementet: 790 SEK
Andra elementet: 315 SEK
Tredje elementet: 160 SEK
Efterföljande element: 45 SEK/st.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cl, klor 500 mg/kg
Br, brom 50 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg

OE-35 Analys av Br, Cl och P enligt kemikalieskatten SFS 2016:1067

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Instruktion: Analys av PCB utan komponenter och homogena plastdetaljer som väger mer än 25g, prov skickas till ALS Scandinavia laboratorium i Luleå.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma med 200-400 SEK/prov.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 3 µg/l
Au, guld 0.05 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.3 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Cs, cesium 0.3 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, germanium 0.5 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Li, litium 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, platina 0.05 µg/l
Re, rhenium 0.05 µg/l
Rh, rodium 0.05 µg/l
Rb, rubidium 2 µg/l
Ru, rutenium 0.05 µg/l
Sb, antimon 0.5 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Se, selen 20 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tenn 3 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Te, tellur 0.3 µg/l
Th, torium 0.05 µg/l
Ti, titan 0.05 µg/l
Tl, tallium 0.5 µg/l
Tm, tulium 0.05 µg/l
U, uran 0.03 µg/l
V, vanadin 0.3 µg/l
W, volfram 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.05 µg/l

E-2a-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris tilläggselement: 190kr/element
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver µg/kg
Au, guld µg/kg
Be, beryllium 1 µg/kg
Bi, vismut µg/kg
Ce, cerium µg/kg
Cs, cesium µg/kg
Dy, dysprosium µg/kg
Er, erbium µg/kg
Eu, europium µg/kg
Ga, gallium µg/kg
Gd, gadolinium µg/kg
Ge, germanium µg/kg
Hf, hafnium µg/kg
Ho, holmium µg/kg
Ir, iridium µg/kg
La, lantan µg/kg
Li, litium 1 µg/kg
Nb, niob µg/kg
Nd, neodym µg/kg
Pd, palladium µg/kg
Pr, praseodym µg/kg
Pt, platina µg/kg
Rb, rubidium µg/kg
Re, rhenium µg/kg
Rh, rodium µg/kg
Ru, rutenium µg/kg
Sb, antimon 1 µg/kg
Sc, skandium µg/kg
Se, selen µg/kg
Sm, samarium µg/kg
Sn, tenn µg/kg
Ta, tantal µg/kg
Tb, terbium µg/kg
Te, tellur µg/kg
Th, torium µg/kg
Ti, titan µg/kg
Tl, tallium µg/kg
Tm, tulium µg/kg
U, uran 0.5 µg/kg
V, vanadin 5 µg/kg
W, volfram µg/kg
Y, yttrium µg/kg
Yb, ytterbium µg/kg
Zr, zirkonium µg/kg

E-2b-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris tilläggselement: 190kr/element
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cu, koppar 3 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg

I-9 Grundämnen (3) i lödpunkter

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för enstaka element 630kr. Efterföljande 190kr/element.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.