Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0,08 mg/l
As, arsenik 0,004 mg/l
Ba, barium 0,004 mg/l
Ca, kalcium 5 mg/l
Cd, kadmium 0,0002 mg/l
Co, kobolt 0,001 mg/l
Cr, krom 0,004 mg/l
Cu, koppar 0,005 mg/l
Fe, järn 80 mg/l
Hg, kvicksilver 0,08 µg/l
K, kalium 10 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0,004 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nickel 0,002 mg/l
Pb, bly 0,002 mg/l
S, svavel 5 mg/l
Zn, zink 0,02 mg/l

V-3e Metaller i grön- och vitlut

Paketinfo

Pris: 1 620 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS. Uppslutning: Provet oxideras med väteperoxid och surgörs med salpetersyra.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Pris för enstaka element: 590 SEK. Efterföljande element: 220 SEK/element.