Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium mg/l
As, arsenik mg/l
Ba, barium mg/l
Ca, kalcium mg/l
Cd, kadmium mg/l
Co, kobolt mg/l
Cr, krom mg/l
Cu, koppar mg/l
Fe, järn mg/l
Hg, kvicksilver mg/l
K, kalium mg/l
Mg, magnesium mg/l
Mn, mangan mg/l
Na, natrium mg/l
Ni, nickel mg/l
Pb, bly mg/l
S, svavel mg/l
Zn, zink mg/l

V-3e Metaller i grön- och vitlut

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS. Uppslutning: Provet oxideras med väteperoxid och surgörs med salpetersyra.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Tom