Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsenik 0.1 mg/kg
Au, guld 0.1 mg/kg
B, bor 5 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.1 mg/kg
Bi, vismut 0.1 mg/kg
Ca, kalcium 50 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cs, cesium 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg
Er, erbium 0.1 mg/kg
Eu, europium 0.1 mg/kg
Fe, järn 2 mg/kg
Ga, gallium 0.1 mg/kg
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg
Ge, germanium 0.1 mg/kg
Hf, hafnium 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.1 mg/kg
Ir, iridium 0.1 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
La, lantan 0.1 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Lu, lutetium 0.1 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Nb, niob 0.1 mg/kg
Nd, neodym 0.1 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Pd, palladium 0.1 mg/kg
Pr, praseodym 0.1 mg/kg
Pt, platina 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 0.1 mg/kg
Re, rhenium 0.1 mg/kg
Rh, rodium 0.1 mg/kg
Ru, rutenium 0.1 mg/kg
S, svavel 50 mg/kg
Sb, antimon 0.1 mg/kg
Sc, skandium 0.1 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Si, kisel 1 0.5 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sn, tenn 0.1 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Ta, tantal 0.1 mg/kg
Tb, terbium 0.1 mg/kg
Te, tellur 0.1 mg/kg
Th, torium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, tallium 0.5 mg/kg
Tm, tulium 0.1 mg/kg
U, uran 0.1 mg/kg
W, volfram 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Y, yttrium 0.1 mg/kg
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg

I-5 Metaller i polymera material

Paketinfo

Pris: Se nedan
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element
Kostnad för provberedning kan tillkomma.

1 Parametern är ej ackrediterad