Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 mg/kg
As, arsenik 0.01 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.002 mg/kg
Ca, kalcium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.002 mg/kg
Cr, krom 0.01 mg/kg
Cu, koppar 0.2 mg/kg
Fe, järn 0.2 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
K, kalium 2 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.01 mg/kg
Mo, molybden 0.04 mg/kg
Na, natrium 2 mg/kg
Ni, nickel 0.01 mg/kg
P, fosfor 0.3 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
S, svavel 2 mg/kg
Si, kisel 5 mg/kg
Sr, strontium 0.003 mg/kg
Zn, zink 0.05 mg/kg

E-2b Metaller i fasta kemikalier (metallsalter m.m.)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Rapporteringsgränserna kan variera beroende på vilken kemikalie som analyseras.
Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.
Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element