Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 mg/kg
As, arsenik 0.01 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.002 mg/kg
Ca, kalcium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.001 mg/kg
Co, kobolt 0.002 mg/kg
Cr, krom 0.01 mg/kg
Cu, koppar 0.2 mg/kg
Fe, järn 0.2 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
K, kalium 2 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.01 mg/kg
Mo, molybden 0.04 mg/kg
Na, natrium 2 mg/kg
Ni, nickel 0.01 mg/kg
P, fosfor 0.3 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
S, svavel 2 mg/kg
Si, kisel 5 mg/kg
Sr, strontium 0.003 mg/kg
Zn, zink 0.05 mg/kg

E-2b Metaller i fasta kemikalier (metallsalter m.m.)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Rapporteringsgränserna kan variera beroende på vilken kemikalie som analyseras.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Tilläggselement: Be, Li, Sn, Ti, U och V. Pris för 1:a tilläggselementet: 525 kr, därefter 265 kr/element. Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.