Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 10 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 25 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.3 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 10 mg/kg torrsubstans
K, kalium 20 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 15 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 2.5 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MF-4 Grundämnen i massa och flis (efter inaskning och smälta)

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 105°C, smälts med litiummetaborat vid 1000°C och upplöses i utspädd salpetersyra. För totalhaltsbestämning för Cu, Zn och Sn rekommenderas analys enligt paket M-5. Tilläggspris 500 kr/prov.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Rapporteringsgräns gäller för askhalt=5%.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet