Paket: 2
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Mögel och hussvamp

Mögel och hussvamp / Luft/Arbetsmiljö

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sporer 7 sporer/mm2

A-3g Mögel- och sporhaltsräkning på filterprov

Paketinfo

Pris: 1 820 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: Rekommenderad volym 500-1500 liter
Provkärl: polykarbonatfilter i monitorer för svepelektronmikroskopi, 25 mm
Metod: SEM-EDS
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Detektionsgränsen ändras med provtagningsvolymen. Filter med en större diameter har en högre detektionsgräns och används enbart när det finns mycket damm i luften
Analysen kan enbart användas för att kontrollera om sporer förekommer i luften, inte för att indentifiera sporerna