Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.2 µg/l
As, arsenik 0.005 µg/l
B, bor 0.1 µg/l
Ba, barium 0.005 µg/l
Ca, kalcium 0.0002 mg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, koppar 0.01 µg/l
Fe, järn 0.00005 mg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
K, kalium 0.0002 mg/l
Mg, magnesium 0.0001 mg/l
Mn, mangan 0.002 µg/l
Mo, molybden 0.002 µg/l
Na, natrium 0.002 mg/l
Ni, nickel 0.02 µg/l
P, fosfor 0.2 µg/l
Pb, bly 0.002 µg/l
S, svavel 0.005 mg/l
Si, kisel 0.01 mg/l
Sr, strontium 0.005 µg/l
Zn, zink 0.02 µg/l

E-2aQ Metaller i vätskor (högrena, låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 2 600 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 60 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen gäller för högrent vatten. Rapporteringsgränsen beror bl a på syrans koncentration.
Specialanalyser kan utföras för prover med halter som är lägre än de rapporteringsgränser som anges i paketen. Kontakta laboratoriet för diskussion. Vid insändning av kemikalier skall skyddsblad skickas med proverna.
Rekommenderad provmängd varierar beroende på provmatris. Vänligen kontakta oss om du önskar information om rekommenderad provmängd för din provmatris.
Pris för enstaka element: 1105 kr/prov. Pris tilläggselement: 200 kr/element