Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.02 mg/kg
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsenik 0.2 mg/kg
Au, guld 0.02 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.02 mg/kg
Bi, vismut 0.02 mg/kg
Ca, kalcium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.05 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cs, cesium 0.02 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Dy, dysprosium 0.02 mg/kg
Er, erbium 0.02 mg/kg
Eu, europium 0.02 mg/kg
Fe, järn 1 mg/kg
Ga, gallium 0.02 mg/kg
Gd, gadolinium 0.02 mg/kg
Ge, germanium 0.2 mg/kg
Hf, hafnium 0.02 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.02 mg/kg
Ir, iridium 0.02 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
La, lantan 0.02 mg/kg
Li, litium 0.1 mg/kg
Lu, lutetium 0.02 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.1 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Nb, niob 0.02 mg/kg
Nd, neodym 0.02 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
Os, osmium 0.02 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Pd, palladium 0.02 mg/kg
Pr, praseodym 0.02 mg/kg
Pt, platina 0.02 mg/kg
Rb, rubidium 0.02 mg/kg
Re, rhenium 0.02 mg/kg
Rh, rodium 0.02 mg/kg
Ru, rutenium 0.02 mg/kg
S, svavel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.02 mg/kg
Sc, skandium 0.02 mg/kg
Se, selen 1 mg/kg
Si, kisel 200 mg/kg
Sm, samarium 0.02 mg/kg
Sn, tenn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
Ta, tantal 0.02 mg/kg
Tb, terbium 0.02 mg/kg
Te, tellur 0.05 mg/kg
Th, torium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.2 mg/kg
Tl, tallium 0.02 mg/kg
Tm, tulium 0.02 mg/kg
U, uran 0.02 mg/kg
W, volfram 0.02 mg/kg
V, vanadin 0.02 mg/kg
Y, yttrium 0.02 mg/kg
Yb, ytterbium 0.02 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.02 mg/kg

I-3 Spårmetaller i stål och metall

Paketinfo

Pris: 5 775 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g
Metod: Analys med ICP-SFMS efter en uppslutning
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 2 100 SEK. Efterföljande element 270 SEK. Pris för 10 element: 3 670 SEK. Pris för 20 element: 4 300 SEK. Pris för 70 element: 5 775 SEK.
Rapporteringsgräns (LOR) för B kan sänkas vid behov med en faktor 5-10. LOR kan variera beroende på matris. Hög andel av Ni kan öka LOR för As och Co, hög andel av Ta kan öka LOR för Au, hög andel av Mo kan öka LOR för Cd, hög andel av Co kan öka LOR för As, hög andel av W kan öka LOR för Hg. Kostnad för provberedning kan tillkomma.