Paket: 34
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser

Övriga analyser / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
asbest i jord, kvalitativ analys 0.1 %

A-1d Asbest i jord, kvalitativ

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 250 g torrsubstans
Provkärl: 500 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
torrsubstans 0.4 vikt-%
glödgningsförlust 0.1 % av torrsubstans
ammoniumkväve 1 mg/kg torrsubstans
kväve, total 100 mg/kg torrsubstans
fosfor, total 10 mg/kg torrsubstans
kalkverkan som CaO (beräknad) 1 mg Ca/kg torrsubstans

Näringsvärdespaket (för slam)

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 200-250 ml avvattnat slam
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet ska frysas efter provtagning och skickas fryst till laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet
alkalinitet
ammoniumkväve
Ca, kalcium
Mg, magnesium
klorid
sulfat

Korrosivitetstest av jord

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, lättillgänglig 0.40 mg/kg torrsubstans

Cyanid (lättillgänglig) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total 0.40 mg/kg torrsubstans

Cyanid (total) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: Spektrofotometri, baserad på metod CSN ISO 6703-2
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total 0.40 mg/kg torrsubstans
cyanid, lättillgänglig 0.40 mg/kg torrsubstans

Cyanid (total + lättillgänglig) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glödgningsrest

Glödgningsrest 550°C i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 235 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glödgningsförlust 0.1 % av torrsubstans

Glödgningsförlust (GF) 550°C i jord, slam, sediment

Paketinfo

Pris: 235 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
konduktivitet 1:1 1 mS/m

Konduktivitet 1:1 i fasta prover

Paketinfo

Pris: 350 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lakning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kväve, total i fasta prover 100 mg/kg torrsubstans

Kväve, total i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 685 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt ISO 11261
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kväve, total, massaindustri (Devardas)

Kväve (total) massaindustri (Devardas)

Paketinfo

Pris: 685 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Kjeldahlkväve som N 50 mg/kg torrsubstans

Kjeldahlkväve i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 475 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g
Metod: Kjeldahl
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH i jord, slam

pH i jord och slam

Paketinfo

Pris: 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lakning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
sulfid (svavelväte) 1 mg/kg torrsubstans

Sulfid i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 525 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC 0.1 %

TOC i fasta material

Paketinfo

Pris: 525 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10-50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: Enligt SS-EN 13137.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC

TOC, beräknad från GF

Paketinfo

Pris: 275 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Endast analysen av glödförlust är ackrediterad, ej beräkningen av TOC.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ca, kalcium 50 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 10 mg/kg torrsubstans
S, svavel 50 mg/kg torrsubstans
pH i jord, slam 1

Analys av sulfidjordar

Paketinfo

Pris: 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Analys av pH i jord kommer utföras på torkat prov efter aerob hantering (Lakning ingår i priset).
Paket för ABA-test finns att beställa som tillägg.

1 pH i jord erbjuds inte som ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
elektrisk konduktivitet mS/m
P-AL mg/100g
K-AL mg/100g
Mg-AL mg/100g
Ca-AL mg/100g
nitrit-nitratkväve, summa mg/100g
mullhalt vikt-%
jordart

Trädgårdspaket

Paketinfo

Pris: 900 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 1000 g
Provkärl: 1000 ml plastburk
Express: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC 0.1 %
TIC 0.1 %
kol, totalhalt 0.1 %

Totalkol (TC) inkl. totalt organiskt kol (TOC) och totalt oorganiskt kol (TIC) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 950 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10-50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: Enligt SS-EN 13137.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja