Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se under Anmärkningar nedan.

SE-1 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (elektronik)

Paketinfo

Pris: 5 775 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Störningar från matrisen kan medföra att vissa element måste utgå. För fullständig omfattning, se Översiktsanalys - metaller.
Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, nickel och dess föreningar analyseras som resp. grundämnes totalhalt.