Paket: 27
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar

Mikrobiologiska parametrar / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Bacillus cereus

F-MB-1 Bacillus cereus i livsmedel

Paketinfo

Pris: 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Pseudomonas aeruginosa

F-MB-10 Pseudomona i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Campylobacter

F-MB-2 Campylobacter i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Clostridium perfringens, presumtiva

F-MB-3 Clostridium perfringens i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Enterobacter

F-MB-4 Enterobactericeae i livsmedel

Paketinfo

Pris: 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
E.coli

F-MB-5 Escherichia coli i livsmedel

Paketinfo

Pris: 505 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Jäst och mögel

F-MB-6 Jäst och mögel i livsmedel

Paketinfo

Pris: 465 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Koliforma bakterier

F-MB-7 Koliforma bakterier i livsmedel

Paketinfo

Pris: 485 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Lactobacillus (mjölksyrabakterier)

F-MB-8 Mjölksyrabakterier i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Listeria monocytogenes, kvalitativ

F-MB-9A Listeria monocytogenes, kvalitativ i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Listeria monocytogenes, kvantitativ

F-MB-9B Listeria monocytogenes, kvantitativ i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Salmonella

F-MB-11A Salmonella spp., kvalitativ i livsmedel

Paketinfo

Pris: 485 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Shigella

F-MB-12 Shigella i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Koagulaspositiva stafylokocker

F-MB-13A Koagulaspositiva stafylokocker i livsmedel

Paketinfo

Pris: 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Totala antalet bakterier

F-MB-14 Totalt antal aeroba bakterier i livsmedel

Paketinfo

Pris: 465 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Enterokocker

F-MB-15 Enterokocker i livsmedel

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Totalantal aeroba mikroorganismer
bacillus cereus (presumtiva)
Clostridium perfringens, presumtiva
enterobacteriaceae
Enterokocker
Escherichia coli
Koagulaspositiva stafylokocker
Salmonella

F-MB-16 Misstänkt matförgiftning, livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Stafylococcus aureus

F-MB-13B Stafylococcus aureus i livsmedel

Paketinfo

Pris: 485 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja