Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 8 mg/kg
As, arsenik 8 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.3 mg/kg
Ca, kalcium 3 mg/kg
Cd, kadmium 0.8 mg/kg
Co, kobolt 0.8 mg/kg
Cr, krom 0.8 mg/kg
Cu, koppar 0.8 mg/kg
Fe, järn 8.0 mg/kg
K, kalium 17 mg/kg
Li, litium 0.8 mg/kg
Mg, magnesium 3 mg/kg
Mn, mangan 0.8 mg/kg
Mo, molybden 3 mg/kg
Na, natrium 17 mg/kg
Ni, nickel 3 mg/kg
P, fosfor 8 mg/kg
Pb, bly 8 mg/kg
S, svavel 1 8 mg/kg
Si, kisel 1 8 mg/kg
Sr, strontium 0.3 mg/kg
V, vanadin 0.8 mg/kg
Zn, zink 0.8 mg/kg

V-4f Metaller (24) i svartlut

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g
Metod: ICP-AES. Uppslutning: Provet upplöses i koncentrerad HNO3 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Tom

1 Förluster kan förekomma.