Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium mg/kg
As, arsenik mg/kg
Ba, barium mg/kg
Ca, kalcium mg/kg
Cd, kadmium mg/kg
Co, kobolt mg/kg
Cr, krom mg/kg
Cu, koppar mg/kg
Fe, järn mg/kg
K, kalium mg/kg
Mg, magnesium mg/kg
Mn, mangan mg/kg
Na, natrium mg/kg
Ni, nickel mg/kg
Pb, bly mg/kg
S, svavel 1 mg/kg
Zn, zink mg/kg

V-3f Metaller (17) i svartlut

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS. Uppslutning: Provet uppsluts i mikrovågsugn med salpetersyra.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Tom

1 Förluster kan förekomma.