Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg

E-2c Metaller i processkemikalier för beredning av dricksvatten (FeCl3, Al2(SO4)3 m.m.)

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.