Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg

E-2c Metaller i processkemikalier för beredning av dricksvatten (FeCl3, Al2(SO4)3 m.m.)

Paketinfo

Pris: 1 905 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.