Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsenik 0.025 mg/kg
Cd, kadmium 0.0025 mg/kg
Co, kobolt 0.0025 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cu, koppar 0.05 mg/kg
Fe, järn 0.25 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Ni, nickel 0.05 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Zn, zink 0.5 mg/kg
V, vanadin 0.005 mg/kg

E-2d Metaller i olja och lösningsmedel

Paketinfo

Pris: 2 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på typ av olja eller lösningsmedel.
Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element