Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 3 µg/l
Au, guld 0.05 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.3 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Cs, cesium 0.3 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, germanium 0.5 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Li, litium 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, platina 0.05 µg/l
Re, rhenium 0.05 µg/l
Rh, rodium 0.05 µg/l
Rb, rubidium 2 µg/l
Ru, rutenium 0.05 µg/l
Sb, antimon 0.5 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Se, selen 20 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tenn 3 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Te, tellur 0.3 µg/l
Th, torium 0.05 µg/l
Ti, titan 0.05 µg/l
Tl, tallium 0.5 µg/l
Tm, tulium 0.05 µg/l
U, uran 0.03 µg/l
V, vanadin 0.3 µg/l
W, volfram 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.05 µg/l

E-2a-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element