Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Be, beryllium 0.001 µg/l
Li, litium 0.01 µg/l
Sn, tenn 0.01 µg/l
Ti, titan 0.05 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
V, vanadin 0.002 µg/l

E-2a-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris för 1:a tilläggselement: 525 kr, därefter 265 kr/element.