Vår semikvantitativa screening, även kallad översiktsanalys, omfattar ca.70 grundämnen. Denna omfattande analys är användbar inom flera områden såsom:

  • Mätningar av bakgrundsnivåer i miljöprover såsom vatten, biota, sediment m.m.
  • Översiktsanalysen är också användbar i fall där man inte vet exakt vilka element man kan tänkas påvisa i ett analysprov. Vanligt är att data från översiktsanalyser ligger till grund för efterföljande kvantitativ analys av utvalda metaller.

Översiktsanalys kan även erbjudas kvantitativt för samtliga element. Vänligen kontakta oss med eventuella frågor eller för prisuppgifter.

 

Se våra analyspaket för översiktsanalyser - metaller här

 

Rapporteringsgränser (LOQ / LOR)

Eftersom att screeninganalysen kan utföras på alla tänkbara provmatriser varierar också de rapporteringsgränser som kan erbjudas. För spårelement varierar generellt sett rapporteringsgränser från 0.00005-0.01 µg/l i lösningar och 0.00005-0.05 mg/kg för fasta prover.  För att ytterligare sänka rapporteringsgränserna är det möjligt att utföra matrisseparation eller förkoncentrering av analyt. Detta reducerar rapporteringsgräns med ca.10x (ingår ej i standardpaket). Vi på ALS kommer göra vårt yttersta för att du som kund får de bästa möjliga rapporteringsgränserna.

ALS Scandinavia erbjuder den mest känsliga analystekniken som finns tillgänglig för analys av spårelement, högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS). Vårt laboratorium är specialbyggt för mätningar vid låga nivåer, likaså är våra arbetsrutiner anpassade just för detta. Som beställare av screeninganalys kan du vara försäkrad om att ALS gör sitt bästa för att hålla rapporteringsgränserna så låga som möjligt för den aktuella analysen.

Kontakta gärna oss för mer information.

Provmängder

ALS semikvantitativa screening kan utföras på mycket små provmängder, normalt sett från ca.20mg för fasta prover eller enstaka ml för flytande. Den rekommenderade provmängden beror på provmatris, vänligen kontakta oss för mer information. I fall där extremt små provmängder är aktuella kan LOQs påverkas och det mest lämpliga provtagningsförfarandet samt val av provkärl bör diskuteras med laboratoriet.

Analysomfattning

aluminium kalium selen
antimon kisel silver
arsenik kobolt skandium
barium koppar strontium
beryllium krom svavel
bly kvicksilver tallium
bor lantan tantal
brom litium tellur
cerium lutetium tenn
cesium magnesium terbium
dysprosium mangan torium
erbium molybden titan
europium natrium tulium
fosfor neodym uran
gadolinium nickel vanadin
gallium niob vismut
germanium osmium volfram
guld palladium ytterbium
hafnium platina yttrium
holmium praseodym zink
iridium rhenium zirkonium
jod rodium  
järn rubidium  
kadmium rutenium  
kalcium samarium  
Störningar från matrisen kan medföra att vissa element måste utgå.

Analysen är ej ackrediterad.

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.