Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 0.7 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.04 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 4 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 0.03 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 1 0.2 mg/kg torrsubstans
K, kalium 1 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 1 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.004 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 50 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.04 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 0.002 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.02 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 0.2 mg/kg torrsubstans

MF-1 Metaller (20) i massa och flis

Paketinfo

Pris: 800 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C, och upplöses i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutet teflonkärl i mikrovågsugn.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.