Paket: 12
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket

Kombinationspaket / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.08 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.035 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.045 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.015 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.025 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.04 mg/kg torrsubstans
oljeindex >C10-C40 20 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 2 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 3 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 5 mg/kg torrsubstans

Soil-pack 1: PAH16, olja GC-FID

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.08 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.035 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.045 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.015 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.025 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.04 mg/kg torrsubstans
oljeindex >C10-C40 20 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 2 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 3 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 5 mg/kg torrsubstans
Metaller:
As, arsenik 0.1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.01 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.03 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.08 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans

Soil-pack 2: PAH16, olja GC-FID, metaller

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 70 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Prover som ska analyseras som express bör skickas/lämnas till ALS Danderyd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.08 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.035 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.045 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.015 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.025 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.04 mg/kg torrsubstans
oljeindex >C10-C40 20 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 2 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 3 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 5 mg/kg torrsubstans
Metaller:
As, arsenik 0.1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.01 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.03 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.08 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
EOX:
EOX 0.1 mg/kg torrsubstans

Soil-pack 4: PAH16, olja GC-FID, metaller, EOX

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 70 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.25 mg/kg torrsubstans
oljeindex >C10-C40 50 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 30 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 10 mg/kg torrsubstans
Metaller:
As, arsenik 1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.25 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans

Soil-pack 2 EK: PAH16, olja GC-FID, metaller EK

Paketinfo

Pris: 1 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Quick 17
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.08 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.035 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.045 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.015 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.025 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.04 mg/kg torrsubstans
oljeindex >C10-C40 50 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 30 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 10 mg/kg torrsubstans
Metaller:
As, arsenik 1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.25 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
EOX:
EOX 0.1 mg/kg torrsubstans

Soil-pack 4 EK: PAH16, olja GC-FID, metaller EK, EOX

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Metaller:
As, arsenik 1 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.2 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.25 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.4 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 0.48 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1.24 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
PCB:
PCB 28 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.002 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.007 mg/kg torrsubstans
Klorerade pesticider:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
PAH:
naftalen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.64 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.36 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.2 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.32 mg/kg torrsubstans
BTEX:
bensen 0.02 mg/kg torrsubstans
toluen 0.1 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.015 mg/kg torrsubstans
styren 0.04 mg/kg torrsubstans
Klorbensener:
monoklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.03 mg/kg torrsubstans
1,3,5-triklorbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans
Klorerade alifater:
diklormetan 0.08 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
Klorfenoler:
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4+2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg torrsubstans
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans

Envipack (jord)

Paketinfo

Pris: 5 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 150 g torrsubstans i glasburk + min. 5 g plastburk
Metod: AAS-AMA, GC-ECD, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.25 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.23 mg/kg torrsubstans

Ringa risk: PAH, metaller (enligt SNV 2010:1)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Metaller: För prover där resultat önskas inom tre dygn görs provuttag direkt ur materialet utan föregående torkning och siktning.