Paket: 34
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Luft/Arbetsmiljö

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 2 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt
vinylklorid 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater + vinylklorid (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 530 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorbensen 0.2 µg totalt
1,2-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,3-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,4-diklorbensen 0.2 µg totalt
diklormetan 0.2 µg totalt
dibromklormetan 0.2 µg totalt
bromdiklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dibrometan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt

Meny A2 Halogenerade flyktiga organiska ämnen (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 340 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt

Meny A3 Aromater (kolrör)

Paketinfo

Pris: 1 960 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt

Meny A3 Aromater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 810 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
fraktion >C6-C7 2 µg totalt
fraktion >C7-C8 2 µg totalt
fraktion >C8-C9 2 µg totalt
fraktion >C9-C10 2 µg totalt
fraktion >C10-C11 2 µg totalt
fraktion >C11-C12 2 µg totalt
fraktion >C12-C13 2 µg totalt

Meny A4 Alifater (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
fraktion >C6-C7 2 µg totalt
fraktion >C7-C8 2 µg totalt
fraktion >C8-C9 2 µg totalt
fraktion >C9-C10 2 µg totalt
fraktion >C10-C11 2 µg totalt
fraktion >C11-C12 2 µg totalt
fraktion >C12-C13 2 µg totalt

Meny A4 Alifater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etanol 2 µg totalt
1-propanol 0.2 µg totalt
2-propanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
2-butanol 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
vinylacetat 0.2 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
styren 0.2 µg totalt

Meny A5 Flyktiga föreningar (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etanol 2 µg totalt
2-propanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
2-butanol 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
styren 0.2 µg totalt

Meny A5 Flyktiga föreningar (Radiello)

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
limonen 0.4 µg totalt
alfa-pinen 0.2 µg totalt
beta-pinen 0.2 µg totalt
3-karen 0.2 µg totalt

Meny A6 Terpener (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
n-pentan 1 µg totalt
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
n-tridekan 0.2 µg totalt
n-tetradekan 0.2 µg totalt
n-hexadekan 0.2 µg totalt
2-metylhexan 0.2 µg totalt
cyklohexan 0.2 µg totalt
isooktan 0.2 µg totalt
metylcyklohexan 0.2 µg totalt
metylcyklopentan 0.2 µg totalt
Aromater:
1,2,3-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4,5-tetrametylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-trimetylbensen 0.2 µg totalt
2-etyltoluen 0.2 µg totalt
3-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-fenylcyklohexen 0.2 µg totalt
4-isopropyltoluen 0.2 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
etylbensen 0.1 µg totalt
iso-propylbensen 0.2 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-butylbensen 0.2 µg totalt
n-propylbensen 0.2 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
sek-butylbensen 0.2 µg totalt
styren 0.2 µg totalt
tert-butylbensen 0.2 µg totalt
toluen 0.1 µg totalt
Klorerade alifater:
1,1,1,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-diklorpropen 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,3-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorpropan 0.2 µg totalt
2,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
kloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,3-diklorpropen 0.2 µg totalt
diklormetan 0.2 µg totalt
hexaklorbutadien 0.2 µg totalt
klormetan 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,3-diklorpropen 0.6 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
vinylklorid 0.2 µg totalt
Övriga halogenerade kolväten:
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.2 µg totalt
1,2-dibrometan 0.2 µg totalt
1,2-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,3-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,4-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg totalt
2-klortoluen 0.2 µg totalt
4-klortoluen 0.2 µg totalt
brombensen 0.2 µg totalt
bromdiklormetan 0.2 µg totalt
bromklormetan 0.2 µg totalt
brommetan 0.2 µg totalt
dibrommetan 0.2 µg totalt
dibromklormetan 0.2 µg totalt
diklordifluormetan 0.2 µg totalt
klorbensen 0.2 µg totalt
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg totalt
triklorfluormetan 0.2 µg totalt
Terpener:
alfa-pinen 0.2 µg totalt
beta-pinen 0.2 µg totalt
alfa-terpinen 0.2 µg totalt
limonen 0.4 µg totalt
Alkoholer:
2-etyl-1-hexanol 0.2 µg totalt
2-metyl-1-butanol 0.2 µg totalt
isobutanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
Övriga föreningar:
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
hexanal 1.2 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
1,4-dioxan 0.2 µg totalt
ETBE (etyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
tetrahydrofuran 0.2 µg totalt

Meny A7 Stort VOC-paket (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 280 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt

Meny A8 Petrolpack (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 970 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 µg totalt
PCB 52 0.002 µg totalt
PCB 101 0.002 µg totalt
PCB 118 0.002 µg totalt
PCB 138 0.002 µg totalt
PCB 153 0.002 µg totalt
PCB 180 0.002 µg totalt

Meny C1 PCB (OVS-rör)

Paketinfo

Pris: 2 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: OVS-rör
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg totalt
acenaftylen 0.01 µg totalt
acenaften 0.01 µg totalt
fluoren 0.01 µg totalt
fenantren 0.01 µg totalt
antracen 0.01 µg totalt
fluoranten 0.01 µg totalt
pyren 0.01 µg totalt
bens(a)antracen 0.01 µg totalt
krysen 0.01 µg totalt
bens(b)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(k)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(a)pyren 0.01 µg totalt
dibenso(ah)antracen 0.01 µg totalt
bens(ghi)perylen 0.01 µg totalt
indeno(123cd)pyren 0.01 µg totalt

Meny C2 PAH (XAD2)

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: XAD-2-rör, SKC 226-30-04
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Provtar gasformig fraktion.
Kontakta kundtjänst i Stockholm för information om kombinationspris för partikelbunden och gasformig PAH.


Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg totalt
acenaftylen 0.01 µg totalt
acenaften 0.01 µg totalt
fluoren 0.01 µg totalt
fenantren 0.01 µg totalt
antracen 0.01 µg totalt
fluoranten 0.01 µg totalt
pyren 0.01 µg totalt
bens(a)antracen 0.01 µg totalt
krysen 0.01 µg totalt
bens(b)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(k)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(a)pyren 0.01 µg totalt
dibenso(ah)antracen 0.01 µg totalt
bens(ghi)perylen 0.01 µg totalt
indeno(123cd)pyren 0.01 µg totalt

Meny C2 PAH (glasfiberfilter)

Paketinfo

Pris: 2 720 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: glasfiberfilter
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Provtar partikelbunden fraktion.
Kontakta kundtjänst i Stockholm för information om kombinationspris för partikelbunden och gasformig PAH.


Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) 0.003 µg totalt
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) 0.003 µg totalt
4,4'-metylendifenyldiisocyanat (4,4'-MDI) 0.003 µg totalt
Fenylisocyanat (PHI) 0.005 µg totalt
Isoforondiisocyanat (IPDI) 0.003 µg totalt
Hexametylendiisocyanat (HDI) 0.003 µg totalt
Metylisocyanat (MIC) 0.005 µg totalt
Etylisocyanat (EIC) 0.005 µg totalt
Propylisocyanat (PIC) 0.020 µg totalt
Isocyanat syra (ICA) 0.300 µg totalt

Meny D1 Isocyanater i luft

Paketinfo

Pris: 3 080 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ASSET EZ4-NCO Supelco, provtagare för isocyanater
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Vänligen observera: Vi rekommenderar att alltid använda en fältblank per provtagningstillfälle, dvs en oanvänd provtagare som förblir oöppnad men följer de använda provtagarna genom hela provtagningskedjan, från provtagningsplats till analystillfället.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Detekterade parametrar 2
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Övrig kolväten

Meny A11a Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 430 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Kolrör Anasorb 747, SKC 226-81A
Metod: GC-MS
Express: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning. Rekommenderad provtagningsvolym är 100L
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning

1 TVOC enligt ECA Report No.19, EUR 17675 EN, 1997
2 Screening av ca 600 ämnen men bara de som är detekterade redovisas på rapporten. I VOC-sceeningen ingår inte lågmolekylära aldehyder (t.ex. formaldehyd), aminer och föreningar med hög polaritet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Detekterade parametrar 2
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Övrig kolväten

Meny A11b Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (ORSA rör)

Paketinfo

Pris: 3 760 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ORSA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning. Rekommenderad provtagningstid är 1-2 veckor.
1 TVOC enligt ECA Report No.19, EUR 17675 EN, 1997
2 Screening av ca 600 ämnen men bara de som är detekterade redovisas på rapporten. I VOC-sceeningen ingår inte lågmolekylära aldehyder (t.ex. formaldehyd), aminer och föreningar med hög polaritet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MVOC substanser:
Dimetylsulfid
3-metylfuran
1-oktan-3-ol
2-heptanon
2-hexanon
3-metyl-1-butanol
2-oktanon
3-oktanon
2-pentylfuran
isobutanol
Texanol
Indikatorer på matt- och limproblem:
1-butanol
2-etyl-1-hexanol
TXIB

Meny A10 MVOC i luft (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 110 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Kolrör Anasorb 747, SKC 226-81A
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning. Rekommenderad provtagningsvolym är 120L.
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.8 µg/m3
acetaldehyd (etanal) 0.8 µg/m3
propanal 0.8 µg/m3
butanal 0.8 µg/m3
pentanal 0.8 µg/m3
hexanal 0.8 µg/m3
heptanal 0.8 µg/m3
oktanal 0.8 µg/m3
nonanal 0.8 µg/m3

Meny D2 Aldehyder i luft

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: LpDNPH S10 Supelco för aldehyder
Metod: HPLC
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: LOQ vid pumpning av 120 liter
Pumpad provtagning.
Rekommenderat flöde är 2 liter/minut.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan (kloroform)
tetraklormetan (koltetraklorid)
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m/p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
dimetylketon (aceton)
MTBE (metyl-tert-butyleter)
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen
diklormetan

Meny E-1a VOC i porgas

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: WMS-Provtagningskit för passiv provtagning, VOC i porgas
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Passiv provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan (kloroform)
tetraklormetan (koltetraklorid)
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m/p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
dimetylketon (aceton)
MTBE (metyl-tert-butyleter)
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen
diklormetan

Meny E-2 VOC i inomhusluft

Paketinfo

Pris: 3 240 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: WMS-Provtagningskit för passiv provtagning, VOC i inomhusluft
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Passiv provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-hexan 0.2 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
n-nonan 10 µg totalt
n-dekan 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt

Meny A8 Petrolpack Plus (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 450 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MVOC substanser:
Dimetylsulfid
3-metylfuran
1-oktan-3-ol
2-heptanon
2-hexanon
3-metyl-1-butanol
2-oktanon
3-oktanon
2-pentylfuran
isobutanol
Texanol
Indikatorer på matt- och limproblem:
1-butanol
2-etyl-1-hexanol
TXIB

Meny A10 MVOC i luft (Tenax-rör)

Paketinfo

Pris: 3 110 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2 x Tenax TA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pumpad provtagning med Tenax-rör. Rekommenderad provtagningsvolym är max 5 L (vid flödet 0,1 L/min är maximal provtagningstid 50 min).
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning
Kontakta kundtjänst hos ALS Danderyd för beställning av provtagningsutrusning (info.ta@alsglobal.com).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Syror
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Polycykliska aromatiska kolväten
Övrig kolväten

Meny A11c VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Tenax-rör)

Paketinfo

Pris: 4 870 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2 x Tenax TA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Pumpad provtagning med Tenax-rör. Rekommenderad provtagningsvolym är max 5 L (vid flödet 0,1 L/min är maximal provtagningstid 50 min).
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning
Kontakta kundtjänst hos ALS Danderyd för beställning av provtagningsutrusning (info.ta@alsglobal.com).

1 TVOC enligt DIN ISO 16000-6.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Provtagning med kolrör SKC 226-01:
Etansyra (ättikssyra)
akrylnitril
allylklorid
n-pentylacetat
arseniktrihydrid
bensylklorid
propylbromid
isopropylbromid
etylenglykolmonobutyleter
etylenglykolmonobutyleteracetat
n-butylakrylat
etylenglykolmonobutyleteracetat
sek-butylacetat
tert-butylacetat
tert-butanol
butylglycidyleter
p-tert-butyltoluen
kamfer
koldisulfid
p-klorbensotrifluorid
2-klor-1,3-butadien
cyklohexanol
cyklohexen
4-hydroxi-4-metyl-2-pentanon
2,2-diklordietyleter
dietyleter
dibromdifluormetan
diisobutylketon
epiklorhydrin
etylenglykolmonoetyleter
etylakrylat
etyleter
etylformiat
glycidol
hexakloretan
2-hexanon
2-metyl-2,4-pentandiol
3-metylbutylacetat
3-metyl-2-butanol
iso-propylacetat
diisopropyleter
mesityloxid
metylacetat
metylakrylat
2-heptanon
etylenglykolmonometyleter
etylenglykolmonometyleteracetat
metyljodid
metylamylacetat
N-metyl-2-pyrrolidinon
metylal
alfa-metylstyren
2-vinyltoluen
metylpropylketon
n-propylacetat
propylenoxid
pyridin
CFC 113
bromtrifluormetan
vinylbromid
Provtagning med kolrör SKC 226-81A:
enfluran
2-kloretanol
furfural
isofluran
metyletylketon
Provtagning med XAD-2-rör SKC 226-30-04:
hexaklorbutadien
tetraetylbly
tetrametylbly

Enstaka parametrar i luft

Paketinfo

Pris: Kontakta oss för pris.
Standard svarstid: 3 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Kolrör SKC226-01, kolrör 226-81A och/eller XAD-2-rör 226-30-04
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Observera att olika typer av adsorbentrör används för olika parametrar. Se listan med enskilda parametrar för korrekt provtagare.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2.4’-metylendifenyldiisocyanat (2.4’-MDI) 0.003 µg totalt
MDI-3-ring-oligomer 0.003 µg totalt
MDI-4-ring-oligomer 0.003 µg totalt

Meny D1-ADD2 Tilläggspaket 2 Isocyanater i luft

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ASSET EZ4-NCO Supelco, provtagare för isocyanater
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Vänligen observera: Vi rekommenderar att alltid använda en fältblank per provtagningstillfälle, dvs en oanvänd provtagare som förblir oöppnad men följer de använda provtagarna genom hela provtagningskedjan, från provtagningsplats till analystillfället.