Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
Cd, kadmium
Hg, kvicksilver
Pb, bly

E-1c Grundämnen i primär- och sekundärbatterier enligt "Battery Industry Standard Analytical Method" (modifierad)

Paketinfo

Pris: 3 710 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Anmärkningar: För batterier med storlek AA och mindre sker ingen separat uppslutning av batterigelen (avsteg från standarden).