Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1
Cd, kadmium
Hg, kvicksilver
Pb, bly

E-1c Grundämnen i primär- och sekundärbatterier enligt "Battery Industry Standard Analytical Method" (modifierad)

Paketinfo

Pris: 3 150 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Anmärkningar: Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris för 1:a tilläggselementet: 250 kr, därefter 130 kr/element.
Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
För batterier med storlek AA och mindre sker ingen separat uppslutning av batterigelen (avsteg från standarden).

1 Tillägg: 210 kr.