Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 1 mg/kg
As, arsenik 25 mg/kg
Au, guld 0.5 mg/kg
Be, beryllium 1 mg/kg
Bi, vismut 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Cr, krom 1 2 mg/kg
Cu, koppar 5 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg
Ni, nickel 2 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Pd, palladium 2 mg/kg
Pt, platina 0.5 mg/kg
Sb, antimon 0.5 mg/kg
Sn, tenn 12 mg/kg
Zn, zink 2.5

E-1a Metaller i kretskort

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar:
1 För bestämning av Cr(VI), kontakta laboratoriet för pris.
2 Bestämning av Ni enligt SS-EN 1811, kontakta laboratoriet för prisuppgift.