Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cd, kadmium 4 mg/kg

I-4b Cd (totalhalt) i plast enligt SS-EN 1122, metod B

Paketinfo

Pris: 695 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.