Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Keramik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Pb, bly 0.1 mg/l
Cd, kadmium 0.01 mg/l

E-3b Bly (Pb) och kadmium (Cd) i porslin, HAc lakning

Paketinfo

Pris: 735 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Keramik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES