Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Be, beryllium 1 µg/kg
Li, litium 1 µg/kg
Sn, tenn 50 µg/kg
Ti, titan 1 µg/kg
U, uran 0.5 µg/kg
V, vanadin 5 µg/kg

E-2b-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris för 1:a tilläggselement: 525 kr, därefter 265 kr/element.