Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver µg/kg
Au, guld µg/kg
Be, beryllium 1 µg/kg
Bi, vismut µg/kg
Ce, cerium µg/kg
Cs, cesium µg/kg
Dy, dysprosium µg/kg
Er, erbium µg/kg
Eu, europium µg/kg
Ga, gallium µg/kg
Gd, gadolinium µg/kg
Ge, germanium µg/kg
Hf, hafnium µg/kg
Ho, holmium µg/kg
Ir, iridium µg/kg
La, lantan µg/kg
Li, litium 1 µg/kg
Nb, niob µg/kg
Nd, neodym µg/kg
Pd, palladium µg/kg
Pr, praseodym µg/kg
Pt, platina µg/kg
Rb, rubidium µg/kg
Re, rhenium µg/kg
Rh, rodium µg/kg
Ru, rutenium µg/kg
Sb, antimon 1 µg/kg
Sc, skandium µg/kg
Se, selen µg/kg
Sm, samarium µg/kg
Sn, tenn µg/kg
Ta, tantal µg/kg
Tb, terbium µg/kg
Te, tellur µg/kg
Th, torium µg/kg
Ti, titan µg/kg
Tl, tallium µg/kg
Tm, tulium µg/kg
U, uran 0.5 µg/kg
V, vanadin 5 µg/kg
W, volfram µg/kg
Y, yttrium µg/kg
Yb, ytterbium µg/kg
Zr, zirkonium µg/kg

E-2b-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element