Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsenik 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalcium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, koppar 0.3 mg/l
Fe, järn 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nickel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svavel 5 mg/l
Si, kisel 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadin 0.3 mg/l
Zn, zink 0.3 mg/l

V-4e Metaller i grönlut eller vitlut

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-AES. Uppslutning: Provet oxideras med väteperoxid och surgörs med salpetersyra.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen beror på graden av utspädning.
Tom