Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ni, nickel 0.1 µg/cm2, vecka

E-1i Frisättning av nickel (lakning) enl. EN 1811/EN 12472

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: minst 0.2 cm2 av metallföremålet
Provkärl: provkärl av glas eller plast
Express: Nej
Ackreditering: Nej