Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Leksaker
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsenik 1 2.5 mg/kg
B, bor 1.0 mg/kg
Ba, barium 1 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.5 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 1 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 0.5 mg/kg
Sb, antimon 1 0.5 mg/kg
Se, selen 1 0.5 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Sn, tenn 0.5 mg/kg
Zn, zink 2 mg/kg

E-4 Metaller i leksaker

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Leksaker
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 100 mg
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Analys av tennorganiska föreningar och Cr(VI) kan tilläggsbeställas. Pris: 2415 SEK. Eventuell provberedning är ej inkluderat i priset.
Endast analys av kategori III enl. SS-EN 71-3:2019

1 Ackrediterad analys.