Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg
Ba, barium 0.4 mg/kg
Be, beryllium 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Fe, järn 10 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg

I-1c Grundämnen i diverse material

Paketinfo

Pris: 1 155 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset.
Paket I-1c används även vid analys av blandprover av plast och metall. Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras. Enstaka element, pris per prov: 630 kr.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet