Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg
Ba, barium 0.4 mg/kg
Be, beryllium 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Fe, järn 10 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg

I-1c Grundämnen i diverse material

Paketinfo

Pris: 1 155 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset.
Paket I-1c används även vid analys av blandprover av plast och metall. Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet