Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.025 mg/kg
B, bor 0.25 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
Ca, kalcium 25 mg/kg
K, kalium 2.5 mg/kg
Li, litium 0.025 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.025 mg/kg
Na, natrium 2.5 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
S, svavel 10 mg/kg
Sb, antimon 0.025 mg/kg
Sn, tenn 0.025 mg/kg
Si, kisel 50 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
Ti, titan 2.5 mg/kg
U, uran 0.0025 mg/kg

E-2d-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1105 SEK/prov. Pris tilläggselement: 200 SEK/element