Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.025 mg/kg
B, bor 0.25 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
Ca, kalcium 25 mg/kg
I, jod 0.05 mg/kg
Li, litium 0.025 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.025 mg/kg
Na, natrium 2.5 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Sb, antimon 0.025 mg/kg
Sn, tenn 0.025 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
Ti, titan 2.5 mg/kg
U, uran 0.0025 mg/kg

E-2d-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1050 kr/prov. Pris för 1:a tilläggselement: 525 kr, därefter 265 kr/element.