Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylfumarat 0.1 mg/kg

Dimetylfumarat i textilier

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: CEN/TS 309 WG 2N229