Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensidin 30 mg/kg
2-naftylamin 30 mg/kg
p-kloranilin 30 mg/kg
3,3'-diklorbensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetoxibensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetylbensidin 30 mg/kg
o-toluidin 30 mg/kg
o-anisidin 30 mg/kg
anilin 30 mg/kg

Primära aromatiska aminer i textilier

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 14362-2