Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 30 mg/kg
dibutyltenn 30 mg/kg
tributyltenn (TBT) 30 mg/kg
tetrabutyltenn 30 mg/kg
monooktyltenn 30 mg/kg
dioktyltenn 30 mg/kg

OT-19 Tennorganiska föreningar i textilier

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: EDANA