Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 2-10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 2-10 ng/kg torrsubstans

OF-22 Dioxiner i papper och massa

Paketinfo

Pris: 7 875 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Metod: HR-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja