Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
HFC 134a

Övriga freoner i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.