Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pentaBDE 10-50 mg/kg
oktaBDE 10-50 mg/kg
dekaBDE 10-50 mg/kg
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 10-50 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 10-50 mg/kg

OT-25 Bromerade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja