Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
monooktyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
dioktyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans

OF-19 Tennorganiska föreningar i papper och massa

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Metod: GC-AED enl. EDANA 360.0-02
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.