Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
xenylamin 5 mg/kg
bensidin 5 mg/kg
4-klor-o-toluidin 5 mg/kg
2-naftylamin 5 mg/kg
o-aminoazotoluen 5 mg/kg
2-amino-4-nitrotoluen 5 mg/kg
p-kloranilin 5 mg/kg
2,4-diaminoanisol 5 mg/kg
4,4'-metylendianilin 5 mg/kg
3,3'-diklorbensidin 5 mg/kg
3,3'-dimetoxibensidin 5 mg/kg
3,3'-dimetylbensidin 5 mg/kg
3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan 5 mg/kg
p-kresidin 5 mg/kg
4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 5 mg/kg
4,4'-oxydianilin 5 mg/kg
4,4'-tiodianilin 5 mg/kg
2-aminotoluen 5 mg/kg
2,4-toluylendiamin 5 mg/kg
2,4,5-trimetylanilin 5 mg/kg
2-metoxianilin 5 mg/kg
2,4-xylidin 5 mg/kg
2,6-xylidin 5 mg/kg

Azofärgämnen i textilier

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 14362-1/2
Anmärkningar: Endast de azofärgämnen som påträffas rapporteras