Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
triklosan 0.5 mg/kg
metyltriklosan 0.5 mg/kg

Triklosan och metyltriklosan i textilier

Paketinfo

Pris: 1 785 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: In house