Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
hexabromcyklododekan (HBCD)

Hexabromcyklododekan

Paketinfo

Pris: 3 310 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: Pyrolys med GC-MS
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.