Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
di-n-butylftalat (DBP) 0.1 %
butylbensylftalat (BBP) 0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.1 %
di-iso-nonylftalat (DINP) 0.1 %
di-iso-decylftalat (DIDP) 0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.1 %
di-iso-hexylftalat (DIHP) 0.1 %
di-(heptyl, nonyl, undecyl)ftalat (DHNUP) 0.1 %
bis-(2-metoxyetyl)ftalat (BMEP) 0.1 %
dihexylftalat (DHP) 0.1 %
di-iso-pentylftalat (DIPP) 0.1 %
pentyl-isopentylftalat (PIPP) 0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.1 %

OT-4 Ftalater i textilier

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 15777