Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 100 mg/kg
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 100 mg/kg
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 100 mg/kg
TBP, tri-n-butylfosfat 100 mg/kg

OT-25c Fosforbaserade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 3 045 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.