Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
xenylamin 30 mg/kg
bensidin 30 mg/kg
4-klor-o-toluidin 30 mg/kg
2-naftylamin 30 mg/kg
o-aminoazotoluen 30 mg/kg
2-amino-4-nitrotoluen 30 mg/kg
p-kloranilin 30 mg/kg
2,4-diaminoanisol 30 mg/kg
4,4'-metylendianilin 30 mg/kg
3,3'-diklorbensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetoxibensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetylbensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan 30 mg/kg
p-kresidin 30 mg/kg
4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 30 mg/kg
4,4'-oxydianilin 30 mg/kg
4,4'-tiodianilin 30 mg/kg
2-aminotoluen 30 mg/kg
2,4-toluylendiamin 30 mg/kg
2,4,5-trimetylanilin 30 mg/kg
2-metoxianilin 30 mg/kg
2,4-xylidin 30 mg/kg
2,6-xylidin 30 mg/kg
4-aminoazobensen 30 mg/kg

Azofärgämnen inkl. 4-aminoazobensen i textilier

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 14362-1/2