Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoBDE 10-50 mg/kg
diBDE 10-50 mg/kg
triBDE 10-50 mg/kg
tetraBDE 10-50 mg/kg
BDE 47 10-50 mg/kg
pentaBDE 10-50 mg/kg
BDE 99 10-50 mg/kg
BDE 100 10-50 mg/kg
hexaBDE 10-50 mg/kg
heptaBDE 10-50 mg/kg
oktaBDE 10-50 mg/kg
nonaBDE 10-50 mg/kg
dekaBDE 10-50 mg/kg
monoBB 10-50 mg/kg
diBB 10-50 mg/kg
PBB 15 10-50 mg/kg
triBB 10-50 mg/kg
tetraBB 10-50 mg/kg
PBB 49 10-50 mg/kg
PBB 52 10-50 mg/kg
pentaBB 10-50 mg/kg
PBB 101 10-50 mg/kg
hexaBB 10-50 mg/kg
PBB 153 10-50 mg/kg
heptaBB 10-50 mg/kg
oktaBB 10-50 mg/kg
nonaBB 10-50 mg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 10-50 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 10-50 mg/kg

OT-25b Bromerade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 2 900 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen