Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01-0.08 mg/kg
acenaftylen 0.01-0.08 mg/kg
acenaften 0.01-0.08 mg/kg
fluoren 0.01-0.08 mg/kg
fenantren 0.01-0.08 mg/kg
antracen 0.01-0.08 mg/kg
fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
pyren 0.01-0.08 mg/kg
bens(a)antracen 0.01-0.08 mg/kg
krysen 0.01-0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.01-0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.01-0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.01-0.08 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.01-0.08 mg/kg
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
1-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg
2-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg
bifenyl 0.01-0.08 mg/kg

Bygg-OJ-24a Kreosotföreningar A

Paketinfo

Pris: 1 935 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.