Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01-0.08 mg/kg
acenaftylen 0.01-0.08 mg/kg
acenaften 0.01-0.08 mg/kg
fluoren 0.01-0.08 mg/kg
fenantren 0.01-0.08 mg/kg
antracen 0.01-0.08 mg/kg
fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
pyren 0.01-0.08 mg/kg
bens(a)antracen 0.01-0.08 mg/kg
krysen 0.01-0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.01-0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.01-0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.01-0.08 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.01-0.08 mg/kg
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
1-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg
2-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg
bifenyl 0.01-0.08 mg/kg

Bygg-OJ-24a Kreosotföreningar A

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.